Chính sách Bảo mật của Hành Tinh Xanh

I. Giới thiệu

A. Mục đích của chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng trang web https://hanhtinhxanh.com.vn. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng.

B. Phạm vi áp dụng của chính sách

Chính sách bảo mật này áp dụng cho mọi hoạt động liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân trên trang web https://hanhtinhxanh.com.vn.

II. Thông tin cá nhân

A. Thu thập thông tin cá nhân

 • Loại thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin địa chỉ khác khi người dùng đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia các dịch vụ, sản phẩm trên trang web.

 • Cách thức thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được thu thập thông qua các biểu mẫu đăng ký, giao dịch mua bán hoặc khi người dùng cung cấp trực tiếp thông tin.

 • Điều khoản về tuổi tối thiểu để sử dụng trang web

Trang web https://hanhtinhxanh.com.vn không thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi. Nếu bạn là người dưới 18 tuổi, bạn cần có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi sử dụng trang web.

B. Sử dụng thông tin cá nhân

 • Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà người dùng yêu cầu, gửi thông tin cập nhật về sản phẩm, và tương tác với người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

 • Phạm vi chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự cho phép từ người dùng hoặc khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

C. Bảo mật thông tin cá nhân

 • Biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm việc sử dụng mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập thông tin, và áp dụng các công nghệ bảo mật hiện đại.

 • Quản lý truy cập thông tin cá nhân

Chỉ những nhân viên được ủy quyền có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của người dùng, và họ phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

 • Bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng Internet

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ mạng Internet như tường lửa, phần mềm chống virus và các biện pháp an ninh khác để bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

III. Các công cụ theo dõi và cookie

A. Công cụ theo dõi

 • Mục đích sử dụng công cụ theo dõi

Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ theo dõi như pixel theo dõi hoặc mã theo dõi để thu thập thông tin về hoạt động trên trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.

 • Loại công cụ theo dõi được sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ theo dõi như Google Analytics để thu thập dữ liệu về lưu lượng truy cập, tương tác người dùng và các thông tin khác liên quan đến hoạt động trên trang web.

B. Cookie

 • Mục đích sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp các chức năng và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng trên trang web.

 • Loại cookie được sử dụng

Chúng tôi sử dụng cookie phiên và cookie lưu trữ để lưu trữ thông tin về phiên làm việc của người dùng và cung cấp các chức năng như đăng nhập tự động và lưu trữ cài đặt cá nhân.

 • Quản lý và kiểm soát cookie

Người dùng có thể quản lý và kiểm soát việc sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt web của mình. Tuy nhiên, việc từ chối hoặc vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trên trang web.

IV. Quyền và lựa chọn của người dùng

A. Quyền truy cập thông tin cá nhân

Người dùng có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình và yêu cầu sao chép, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin nếu cần thiết.

B. Sửa đổi và cập nhật thông tin cá nhân

Người dùng có quyền sửa đổi và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ khi nào cần thiết.

C. Rút lại sự cho phép và xóa thông tin cá nhân

Người dùng có quyền rút lại sự cho phép sử dụng thông tin cá nhân và yêu cầu xóa thông tin khỏi hệ thống của chúng tôi.

D. Lựa chọn không nhận thông tin tiếp thị

Người dùng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bằng cách đăng ký vào danh sách từ chối hoặc thông qua cài đặt tài khoản cá nhân.

E. Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

Trang web https://hanhtinhxanh.com.vn không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi mà không có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ.

V. Sự thay đổi chính sách bảo mật

A. Thông báo về sự thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này từ thời gian này và chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang web để người dùng được biết.

B. Ngày có hiệu lực của chính sách

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày được công bố trên trang web.

VI. Liên hệ và yêu cầu hỗ trợ

Liên hệ với Hành Tinh Xanh

Thông tin liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: 524 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại:0981 228 766

 • CHI NHÁNH PHÍA NAM

Địa chỉ: 167/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Số điện thoại:0912 026 829