Thiết bị an toàn khác | Thiết bị an toàn giao thông đường sắt, tấm lót đường ray, đệm chắn tàu, tấm lót dưới đường sắt bằng cao su
miếng lót đường ray
Miếng lót đường ray Size: 1100 x 500 x 130 mm
tấm lót đường sắt
Tấm lót đường sắt Size: 1100 x 500 x 160 mm
gờ bảo vệ ống
Gờ bảo vệ ống Size: 1010 x 300 x 135 mm