Xe đẩy phục vụ

Chuyên cung cấp xe đẩy phục vụ khách sạn, xe đẩy nhà hàng, xe đẩy thức ăn nhà hàng, xe đẩy đồ ăn trong nhà hàng cao cấp, giá rẻ. Xe phục vụ với nhiều chủng loại như xe đẩy hàng, xe đẩy tay, xe đẩy hàng bằng inox, xe làm buồng, xe lau nhà, xe đẩy hành lý, xe đẩy thức ăn, xe làm buồng phòng, xe dọn phòng, xe đẩy hàng 2 tầng
Xe phục vụ rượu Yêu cầu báo giá
Xe đẩy phục vụ rượu khách sạn Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ rượu WY-39 Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ rượu WY-18B Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ rượu WY-13A Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ rượu WY-34 Yêu cầu báo giá
Xe dọn đồ bẩn khách sạn Yêu cầu báo giá
Xe đẩy rượu khách sạn Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ bàn ăn nhà hàng Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ rượu WY-47 Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ rượu WY-48 Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ rượu WY-31 Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ rượu WY-55 Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ rượu WY-57 Yêu cầu báo giá
Xe đẩy phục vụ bàn ăn WY-17A Yêu cầu báo giá
Xe thu gom đồ bẩn D-013A Yêu cầu báo giá
Xe thu gom đồ bẩn D-014B Yêu cầu báo giá
Xe thu gom đồ bẩn D-016 Yêu cầu báo giá
Xe phục vụ dọn bàn Yêu cầu báo giá
Xe thu gom đồ bẩn trong nhà hàng khách sạn Yêu cầu báo giá
Xe đẩy phục vụ rượu WY-44 Yêu cầu báo giá
Xe đẩy phục vụ rượu WY-88 Yêu cầu báo giá
Xe thu gom đồ bẩn AF08161 Yêu cầu báo giá
Xe thu gom đồ bẩn AF08161A Yêu cầu báo giá
Trang